FROM is een serie publicaties uitgegeven door Witte de With in de periode 1999-2001 tijdens het directoraat van Bartomeu Marí. FROM behelst een serie essays die het kunsthistorische en theoretische kader aangeven van het tentoonstelingsprogramma van Witte de With. FROM onderzoekt en representeert, bezien vanuit de praktijk van de hedendaagse kunst, de Europese culturele identiteit.