Voor Decorations begon Bosmans zijn onderzoek met een 'close reading' van 20+ Jaar Witte de With, een publicatie uitgegeven door het instituut in 2012, die een overzicht biedt van alle tentoonstellingen en andere projecten bij Witte de With tussen 1990 en 2011. Bosmans maakte talrijke voetnoten, krabbels, bedenkingen en schetsen in de marges van het hele boek. Door de toevoeging van deze kanttekeningen stelt hij deze sterk geredigeerde geschiedschrijving bloot aan nieuwe interpretaties.

Het boek bevat ook foto’s ontleend aan 10,000 Years of Nordic Folk Art, een archief opgestart door kunstenaar Asger Jorn als onderdeel van het Scandinavian Institute for Comparative Vandalism. Jorn richtte dit instituut op in 1961 als een interdisciplinair project met als doel de kunstgeschiedenis te ‘vandaliseren’. Voor Jorn was vandalisme geen destructief begrip, maar het speels en vrij samenbrengen van tekens en motieven. Door deze historische afbeeldingen op strategische plaatsen toe te voegen aan de visuele en tekstuele logica van het 20+ Jaar Witte de With boek, ontstaan er onverwachte dialogen tussen de twee registers van informatie. Historiserende beschrijvingen worden ontkracht door persoonlijke notities en opmerkingen; projectteksten worden vergezeld van nieuw visueel materiaal.

Met dit boek verhoudt Bosmans zich zowel tot zijn persoonlijke smaak en voorkeuren, alsook tot de mythe rondom Asger Jorn en rondom de kunstenaars die doorheen de jaren onderdeel zijn geworden van Witte de Withs verhaal. Deze publicatie wil dan ook niet het bestaande overzicht van projecten vervolledigen, maar er een nieuwe laag aan toevoegen.

Decorations en de gelijknamige tentoonstelling van Kasper Bosmans zijn onderdeel van het WDW25+ Commissions programma.