Brian Jungen is een kunstenaar die zijn dubbele culturele achtergrond gebruikt als middel voor zijn creativiteit. Zijn werk is complex en veelzijdig en onderzoekt het fenomeen culturele identiteit – hetzij nationaal, internationaal, of transnationaal. Jungen speelt met etnografische overeenkomsten en ondermijnt clichés van de hedendaagse globale cultuur. Zijn ongebruikelijk esthetische werken begeven zich op het snijvlak van de ready-made, toe-eigening, transformatie en vertaling.

De publicatie functioneert niet alleen als catalogus van de tentoonstelling van Brian Jungen in Witte de With, maar ook als een handboek dat zijn werk aanvult en uitbreidt. Door een divers geheel aan benaderingen van Edgar Schmitz, Jessica Morgan en Clint Burnham, en middels een gesprek met Homi K. Bhabha, verstrekt dit boek talrijke handvatten bij de artistieke praktijk van Brian Jungen.

Te koop

De gedrukte versie van deze publicatie is uitverkocht.
Dit e-boek kopen:
iOS version
Kindle edition