Magazine uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling BODYPOLITICX in Witte de With, van 8 september tot 16 december 2007.

Deze expositie, die zich toespitst op de twintigste en eenentwintigste eeuw, werpt een hedendaagse blik op een eeuwenoude fascinatie en laat seks zien door de ogen van meer dan zeventig kunstenaars, filmmakers, activisten, fotojournalisten, musici en tijdschriftredacteuren. Via visuele nevenschikking tast deze expositie de grenzen af van de seksindustrie, subcultuur, pop, performance en kunst. BODYPOLITICX vraagt: als we van Shakespeare hebben geleerd wat liefde is, wat kunnen we dan leren van de culturele praktijk die pornografie heet?