Meerlagig, met elkaar verweven, geconstrueerd, versleten, humoristisch, soms irritant en verontrustend, strak en vaak massief. Dit zijn slechts enkele van de mogelijke manieren om het werk van Daniel Dewar en Grégory Gicquel in woorden te vatten, na hun twintig jaar samenzijn als artistiek duo. Deze monografie kijkt terug, maar is ook geworteld in het heden. Het is een chronologische inventaris van het oeuvre en onthult zo zijn ontwikkeling en laat zien hoe het werk in de loop van twee decennia is veranderd. Het idee voor dit boek ontstond voor het eerst in een gesprek met de kunstenaars bij het voorbereiden van een tentoonstelling in Portikus in 2017. Het werd mogelijk gemaakt door een samenwerking met verschillende andere kunstinstellingen, waar de kunstenaars solotentoonstellingen hadden. In 2017 presenteerden zij hun werk tevens in Witte de With in de serie Para/Fictions tentoonstellingen onder de titel The Nude and the Sap.