Witte de With en Rotterdam 2007 City of Architecture presenteren met trots de publicatie ROTTERDAM. Het boek bevat de fotoserie Rotterdamvan Rotterdamse fotograaf Bas Princen en het verhaal Perifere Pelgrimages door Gentse schrijver Christophe Van Gerrewey.

Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van een opdracht van Witte de With aan Bas Princen in 2006 en 2007. Princen werd uitgenodigd om voor het drukwerk van Witte de With een fotografisch concept te ontwikkelen, dat het idee van de non-place ter discussie zou stellen en daarmee het publiek zou uitdagen om opnieuw te bezien wat Rotterdam zou kunnen zijn en worden.

De foto’s van Bas Princen tonen de perifere gebieden, de randen van de stad Rotterdam. Het is een fotoserie die een ander beeld van Rotterdam laat zien dan we gewend zijn.

De fotoserie wordt bijgestaan door een fictieverhaal van Christophe Van Gerrewey, die door Bas Princen werd uitgenodigd om deze te schrijven direct reagerend op de fotoserie, die voor de gelegenheid werd uitgebreid tot een totaal van 44 foto’s. In het hieruit resulterende, Perifere Pelgrimages, wordt Rotterdam opgevoerd als een laatmoderne en eigentijdse stad.