In een curieus contrast tot deze optelsom van comfort en angst op de grond, vindt Rotterdam bevrijding in zijn fantasmagorische skyline. Van een afstand belooft deze skyline een stedelijke intensiteit, maar zodra men de stad binnenkomt op straatniveau, blijkt deze intensiteit verdwenen.

In essentie is het project ‘Fear of the City’ positief: het (onbeschaamd) omarmen van de Rotterdamse droom van de creatie van ‘een stad van torens’ en deze kracht om te buigen en te gebruiken om het publieke domein opnieuw te vormen. In dit project van ‘torens en pleinen’, werd de hoofdvraag hoe het volume van de toren zich verhoudt tot het (publieke) straatniveau.

Untitled is opgericht met de intentie architectuur te praktiseren en te proberen ieder (gegeven) onderwerp vanuit een architectonisch project aan te pakken. In tegenstelling tot het hedendaagse architectonische discours, test Untitled of architectonisch design nog steeds prikkelend en van belang kan zijn in relatie tot de opgaven op stedelijke schaal. Het formuleert methodes voor het samenstellen van (architectonische) ruimtes en voor het doen van onderzoek door middel van projecten. Het praktiseert architectuur als een dicipline van ruimte en fenomenologie en probeert de consequenties van een dergelijke werkwijze te onderzoeken.

Fear of the City [Angst voor de Stad]

De Rotterdamse openbare ruimte is een patroon dat voor een groot deel is opgebouwd vanuit het comfort van de inwoners. Machinale kaartverkoop, ATM hokjes, straatbeveiliging, videocamera’s, betaalde parkeerterreinen, hekken, palen en borden, de ‘buurtwacht’, de speelplaats met rubberen tegels… zijn de stedelijke segmenten van zekerheid.

Het Untitled project is ontwikkeld in de context van Groepsportretten 04. Voor meer informatie over Groepsportretten en het programma van de hele dag, zie www.gp04.nl.

Groepsportretten van Jonge Architecten (GP04) is een project van het Stimulerings Fonds voor Architectuur en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst georganiseerd door Urban Affairs.

Een project van Untitled: Milica Topalovic, Bas Princen, Office Kersten Geers David van Severen.