Unmasking 3 is een project van Oladélé Bamgboyé, en maakt deel uit van de Unmasking serie (1999) die Bamgboyé samen met wetenschappers en computerprogrammeurs heeft ontwikkeld. De reeks concentreert zich op het gebruik van en de toegang tot culturele artefacten die in musea worden ‘begraven’, vaak duizenden kilometers verwijderd van hun oorspronkelijke bron.

Unmasking is gericht op de betekenisgeving van niet-westerse kunstobjecten in westerse museumcollecties en de manieren waarop deze betekenisgeving met behulp van de computer kan worden gestuurd. Na de eerste twee delen te hebben uitgevoerd in Krems (Oostenrijk) en San Antonio (V.S.) richt Bamgboyé zich in Unmasking 3 op een zestiende-eeuws bronzen koningsbeeld uit het Afrikaanse Benin in de verzameling van het Museum van Liverpool. Het beeld vormt het onderwerp van een uitgebreide 3D-database waarin men het kan bekijken, veranderen en van verschillende interpretatieve contexten kan voorzien. Met programmeurs van onder meer V2_Organisatie Instituut voor de Instabiele Media en de Foundation for Creative Technology (FACT) in Liverpool is bovendien gewerkt aan een programma dat gebruikers van Internet in staat stelt om het beeld te bewerken en vervolgens het bewerkte beeld aan de virtuele verzameling toe te voegen.

Unmasking verbindt zo het onderzoek naar gelaagde interpretatie van niet-westerse beeldcultuur met de mogelijkheden van nieuwe media deze gelaagdheid te beïnvloeden, veranderen en, in zekere zin, tot onderwerp van culturele productie te maken.

Een meer uitgebreide tekst over dit project staat in de publicatieWritings on Technology and Culture (Witte de With, 2000). Verder heeft men toegang tot het project op www.bamgboye.f9.co.uk.

Unmasking 3 is een samenwerkingsproject met de Foundation for Creative Technology (FACT), Liverpool en V2_, Rotterdam.

—Ondersteund door

Artist in Residentie programma van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur en Gemeente Rotterdam