Over het algemeen wordt de complexe structuur van de stad omschreven door haar op te delen in afzonderlijke dimensies, zoals demografie of economische bedrijvigheid. De stad wordt voorgesteld als een verzameling cijfers en abstracties; persoonlijke ervaringen worden niet in beeld gebracht. Het Rotterdam Project is een samenwerkingsverband waarin voorstellen worden ontwikkeld om de stad te begrijpen in termen van de relaties tussen mensen. Door middel van een proces van dialoog en vertelling, wordt een notie van plaats en identiteit ontwikkeld, waarin de persoonlijke geschiedenissen een verstrekkende betekenis hebben.

Het Rotterdam Project is een voorstel om de stad in andere termen te denken. Door middel van een proces van uitwisseling en dialoog wordt een beeld van de stad gecreëerd dat gebaseerd is op de specifieke en persoonlijke ervaringen van de deelnemers, in relatie tot anderen, in een – in principe – oneindige reeks van relaties. Het project ontwikkelt zich rond een reeks gesprekken waarin deze persoonlijke relaties en ervaringen een plaats vinden. Gaandeweg ontstaan knooppunten en zijpaden; deelnemers delen ervaringen en herkennen zich in de verhalen van anderen.

Enkele knooppunten worden gevormd door de medewerkers van Witte de With, een aantal bewoners van de Hoeksche Waard en Theatergroep Hollandia, die elk op eigen wijze de betekenis van dialoog en relatie doordenken.

Theatergroep Hollandia heeft in het kader van Het Rotterdam Project een presentatievorm ontwikkeld, waarin verhalen niet alleen worden gerepresenteerd maar ook doorgegeven, en waarin het publiek niet alleen toeschouwer maar tevens deelnemer kan zijn. In de bijzondere setting van een maaltijd, zijn gesprekken te horen met drie generatie aardappelboeren uit de Hoeksche Waard en andere betrokkenen in het project, en worden de tafelgenoten uitgenodigd de gesprekken voort te zetten.

Het Rotterdam Project is een ‘work in progress’ met (in alfabetische volgorde) Atty Baardman, Anke Bangma, Lijdie Blok, Jacqueline Blom, Manuel Borja-Villel, Hieke Compier, Annemie Devolder, Martin van Dijl, Camille Dings, Nous Faes, Paul van Gennip, Piet Gootjes, Cootje Gortzak, Eva Hage, Noortje Hoppe, Craigie Horsfield, Willemien Ippel, Aletta de Jong, Barbera van Kooij, Line Kramer, Dirk Lauwaert, Michael Lehman, Annet Lekkerkerker, Mariëtte Maaskant, Bartomeu Marí, Wouter de Nooy, Rachel van Olm, Rob van Olm, Lodewijk Owens, Sanne van Rijn, Maaike Ritsema, Mark Ritsema, Johan Simons, Femke Snelting, Ariadne Urlus, Bert Visser, Rutger Wolfson en Jan Zoet.