Scripted Spaces richt zich op het verkennen, onderzoeken en uitwissen van de menselijke omgeving. Ver verwijderd van de verfraaiende, sentimentele of zelfs apocalyptische conventies van het genre, verbeeldt zij het moderne landschap aan de hand van nucleaire test sites, pretparken, vergankelijke en visionaire ruimtes, getekend door billboards, bulldozers en special effects.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar de installatie Scripted Spaces: The Chase and the Labyrinth gemaakt door de criticus en romanschrijver Norman Klein in samenwerking met het Künstlerhaus Stuttgart.

Scripted spaces zijn entertainment ruimtes beheerst door een zorgvuldige regie van het onvoorziene. Door hun veelvuldig gebruik van special effects en virtuele topografieën, vormen ze een centraal onderdeel van actiefilms en computerspelletjes. Daarnaast vindt men ze in pretparken, casino’s en doolhoven. Met trompe l’oeil schilderingen, tekenfilms, en web navigators presenteert Klein’s installatie een collage van beelden uit het genre. Zie de Scripted Spaces website van het Künstlerhaus Stuttgart.

Het is kenmerkend voor de huidige verkenners van het landschapsgenre dat zij zich niet in eerste instantie als kunstenaars afficheren. Onder hen zijn academici, critici en onderzoeksinstellingen. Een voorbeeld van de laatste is The Center for Land Use Interpretation (CLUI), dat is gewijd aan de verzameling en verspreiding van informatie over de waarneming, verdeling en het gebruik van land. De projecten van het CLUI verkennen het grensgebied tussen kunst, onderzoek en inlichtingen. Ze resulteren in een reeks politiek beladen landschappen en cartografische beelden, die commentaar leveren op thema’s uiteenlopend van moderne defensietactieken tot afvalverwerking. In deze tentoonstelling richt de CLUI zich op plaatsen waar de waarneming wordt gecontroleerd zoals militaire bases, grensovergangen en industriegebieden. Voor verdere informatie, zie: www.clui.org.

Het tweede deel van de tentoonstelling is gewijd aan het Nederlandse landschap. Nasrin Tabatabai (Iran, 1960) richt zich in haar werk op de verhouding tussen kijker en het bekekene. Haar werk in deze tentoonstelling toont de Rotterdamse cityscape gezien door de ogen van een plaatselijke Turkse winkelier. Lara Almarcegui (Spanje, 1972) draagt een werk bij dat is gericht op het fenomeen ‘volkstuintjes’. Andere kunstenaars in de tentoonstelling zijn Jan Kempenaers (België, 1968), Geert Mul (Nederland, 1965), Jan Rothuizen (Nederland, 1968) en Julika Rudelius (Duitsland, 1968).

Norman Klein geeft als onderdeel van de tentoonstelling een speciale workshop getiteld imaginary.nl, waarin kunst-, architectuur-, media- en designstudenten de sociale topografie van Nederland onderzoeken. Deelnemers zijn Luciano Basauri, Delphine Bedel, Matthijs de Bruijne, Shiuan-Wen Chu, Floris Paalman en Florian Wüst.