Met de tentoonstelling Michelangelo Pistoletto e la fotografia continueerde Witte de With de reeks tentoonstellingen over fotografie en beeldende kunst.

Gegeven de huidige belangstelling van beeldend kunstenaars voor fotografie en (fotografische) montage, vond Witte de With het belangrijk de rol van de fotografie in het oeuvre van de arte povera kunstenaar Michelangelo Pistoletto (1933, Biella, Italie) te benadrukken. Nadat Pistoletto de achtergrond van zijn figuratieve schilderijen had vervangen door spiegelende oppervlakken en, begin jaren zestig, gebruik ging maken van fotografische beelden, concludeerde hij, terugkijkend op die periode in een interview in 1973: “Ik heb mijn toevlucht tot de spiegel genomen omdat iedereen de verantwoordelijkheid mcet nemen om zichzelf te leren kennen. Door zijn specifieke kenmerken ontsnapt de spiegel aan alle problemen die te maken hebben met verandering in de beeldende kunst. En van alle manieren om de mens af te beelden komt de fotografie het dichtst bij de spiegel. Het enige verschil is het feit dat de spiegel het beeld ogenblikkelijk weergeeft, terwijl de foto bet verleden als uitgangspunt heeft”.

De meeste van de fotografische werken van Pistoletto waren al eerder tentoongesteld en gepubliceerd, echter steeds in combinatie met andersoortige werken, ze werden nooit eerder samen getoond. De werken van Pistoletto die de mogelijkheden van de fotografie onderzoeken nemen andere betekenissen en nuances aan wanneer ze worden samengebracht, en met elkaar vergeleken worden. Of zoals Pistoletto in 1968 zelf stelde: “Ik ben meer geinteresseerd in de overgang van objecten dan in de objecten zelf.”

Het boek dat de tentoonstelling Michelangelo Pistoletto e la fotografia begeleidde, documenteerde en becommentarieerde, met essays van de Franse kunsthistoricus Jean Francois Chevrier en de Portugese fotograaf en conservator Jorge Molder, de fotografische werken die Michelangelo Pistoletto gedurende de laatste dertig jaar gemaakt heeft. Het boek kan gezien worden als een vervolg op het boek Michelangelo Pistoletto – Oggetti in meno 1965-66, gepubliceerd door de Kunsthalle Bern in 1989.

In het trappenhuis van Witte de With installeerde Michelangelo Pistoletto Autoritratto di stelle, 1973-93, als permanente installatie. Daarmee werd een belangrijk werk toegevoegd aan de collectie van Witte de With.

De tentoonstelling reisde naar de Fundação de Serralves in Porto.