Deze solotentoonstelling presenteert drie verschillende soorten werk -en werelden- gemaakt door Castillo Deball in de afgelopen tien jaar. Deze werken verbinden materiële plooien met ideeën die zich ontvouwen, waarbij meerdere vormen van tijd worden ervaren in de lege ruimten van een tekening, in de negatieve ruimte van de beeldhouwkunst, of in de rimpels van een oppervlak. Het werk van Castillo Deball toont consequent de manieren waarop het verstrijken van de tijd geïllustreerd, georganiseerd en uitgedrukt wordt in zowel de natuur als in kunstgrepen.

Een van de werken in de tentoonstelling komt voort uit haar studie van inheemse cultuur, vaardigheden en technologie -waaronder ook de ontwikkeling van natuurlijke pigmenten- in precolumbiaans Mexico zoals die zijn beschreven in de Florentijnse Codex uit de 16e eeuw. Een andere groep werken wijst op de belangstelling van de kunstenaar voor de ontmoeting tussen inheemse kennis en het westerse denken. Haar werken onderzoeken in dit geval hoe dergelijke dialogen, die vaak omstreden zijn, tot uiting komen in verschillende invloedssferen, van museumontwerppraktijken tot culturele theorieën geïnspireerd door antropofagie (de consumptie van mensenvlees door mensen).

De kunstenaar schildert en beeldhouwt, schrijft en publiceert, terwijl ze tegelijkertijd artistiek onderzoek verricht naar bronnenmateriaal uit de oudheid, moderniteit en het heden. Zoals een gedachtegang, of een luchtplant, kronkelt het werk van Castillo Deball door een fysieke ruimte en in een verbeelde tijd. Soms transporteert het ons op sensuele wijze naar een andere wereld en soms dringt het ongemakkelijk onze eigen wereld binnen, maar altijd toont Castillo Deball de rijkdom aan kennis die te winnen is uit een breder, dieper en meer globaal begrip van ons verre verleden.

—Ondersteund door

AMMODO, kurimanzutto, Mendes Wood DM, Brussel, Mondriaan Fonds droeg middels het experimenteerreglement bij aan het honorarium van de kunstenaar

—Downloads