"Het universum (die sommigen ook wel de Bibliotheek noemen) is samengesteld uit een onbepaald en misschien wel oneindig aantal zeshoekige zalen... Net als alle mensen van de bibliotheek, heb ik in mijn jeugd gereisd; op zoek naar een boek dwaalde ik rond..."
The Library of Babel, Julio Luis Borges.

Tijdens Poetry International reageert dichter en kunstenaar Maria Barnas op de tentoonstelling Zaratán van kunstenaar Oscar Santillan, gepresenteerd door Witte de With Center for Contemporary Art als onderdeel van Para | Fictions. Op basis van verwante onderzoekslijnen en literaire referenties verwijst Santillan onder andere naar het schrijfwerk en leven van Jorge Luis Borges (1899-1986). Maria Barnas is met name geïnteresseerd in het feit dat Borges geleidelijk zijn zicht verloor, maar toch tot zijn dood in 1986 naar de bioscoop bleef gaan. Ze schreef naar aanleiding hiervan een gedicht in braille dat op een lichtbak bij Witte de With tentoongesteld wordt.

Borges (in een lezing in 1977): "In mijn geval is dat langzaam vallen van de avond, dat gestage verlies van gezichtsvermogen, begonnen toen ik begon te zien. Sinds 1899 heeft dit aangehouden zonder dramatische momenten, een langzaam vallen van de avond dat meer dan driekwart eeuw heeft geduurd. In 1955 kwam het droeve moment dat ik wist dat ik mijn zicht, mijn lezers- en schrijverszicht, verloren had."

That Slow Nightfall is gemaakt in opdracht van Witte de With Center for Contemporary Art en Poetry International Festival Rotterdam 2016.