In de tentoonstelling Enkele Werken, die bestond uit vijftien objecten die de Amerikaanse kunstenaar John Knight tussen 1969 en 1990 maakte, lag de nadruk op verbanden die hij legt tussen architectuur, vormgeving en kunst.

Knight baseert zijn werk op de wisselwerking tussen het materiële object en zijn context en geeft zo commentaar op de wederzijds bepaalde betekenis van cultuurobject en culturele ruimte. Net als in andere vroege werken hanteert Knight in Levels (1969) strategieën die verwijzen naar (maar tegelijkertijd zijn werk onderscheiden van) de vernieuwingen in de vroege jaren zestig door minimal art kunstenaars als Carl Andre, Dan Flavin en Sol LeWitt. Levels, dat bestaat uit waterpassen die op de vloer zijn opgesteld, verwijst naar de basale, tot de kern teruggebrachte vormen van de minimalistische beeldhouwkunst. Het onderscheidt zich echter van het minimalisme door nadruk te leggen op de wisselwerking tussen de objecten en de fysieke omgeving. In de tweede helft van de jaren zeventig breidde Knight het concept locatie uit tot een afweging van de plaats van het werk binnen een cultureel systeem. Hij begon systemen van representatie te bestuderen in combinatie met systemen ter ondersteuning van kunst en niet-kunst, en zette daarmee de conventies van productie en receptie op hun kop.

Zo werd in The Journal Series (1978) getoond dat een nietkunstobject (een tijdschrift) in een specifieke kunstcontext de status van kunst zou kunnen krijgen. In dit project stuurde Knight honderd geschenknummers van populaire glossy tijdschriften naar vrienden en kennissen. De ontvanger bepaalde of zijn tijdschrift kunst was en interpreteerde het dus ofwel als een werk van Knight, ofwel als een gewoon tijdschrift. Met The Journal Series bracht Knight bestaande, niet met kunst verbonden representaties binnen het kader van kunst, om zo het punt te onderzoeken waar kunstsystemen en niet-kunstsystemen elkaar overlappen en te onderzoeken welke factoren de status en waarde van een object bepalen. De tentoonstelling van Knight in Witte de With was de eerste grootschalige presentatie van zijn werk in Nederland. Het project werd in samenwerking met Le Nouveau Musée in Villeurbanne georganiseerd en was eerst in dit museum te zien.