Witte de With, Center for Contemporary Art (Rotterdam) presenteert in samenwerking met Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen (Düsseldorf) en Kunsthalle Zürich een omvangrijke tentoonstellingstrilogie van de Canadese kunstenaar Ian Wallace (1943, Shoreham, Engeland). Ian Wallace wordt naast Jeff Wall, Rodney Graham en Ken Lum gerekend tot de belangrijkste sleutelfiguren van de conceptuele kunstscene in Vancouver die sinds de vroege jaren zeventig wereldwijd de aandacht trekt. Hoewel zijn werk in vele Noord-Amerikaanse museale en privé-collecties is opgenomen, is zijn kunstpraktijk in Europa nog onderbelicht gebleven.

Wallace’s carrière begint midden jaren zestig wanneer hij naast zijn kunstenaarschap docent wordt aan de Universiteit van British Columbia, waar hij ondermeer les geeft aan Jeff Wall. Parallel aan zijn docentschap ontstaat een eigenzinnige kunstpraktijk waarin hij, gebruikmakend van avant-garde strategieën, de eigentijdse condities van de kunstproductie analyseert. Door monochrome schilderkunst en documentaire fotografie samen te voegen, ontwikkelde Wallace sinds de jaren´70 een geheel eigen beeldtaal.

In plaats van een chronologisch overzicht van werken te bieden, stellen de tentoonstellingspartners drie presentaties samen rond een aantal verschillende sleutelwerken uit het veelzijdige oeuvre van Wallace. Elk van de instellingen presenteert een uniek tentoonstellings- en activiteitenprogramma dat gebaseerd is op een reeks van thematisch aan elkaar verbonden werken. Zo wordt in de Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen het uit twaalf delen bestaande panorama Lookout (1979) getoond, waarin de werking van representatie en de constructie van afbeeldingen wordt bevraagd. In de Kunsthalle Zürich wordt aan de hand van het meerdelige Attack on Literature (1975) het spanningsveld tussen tekst en beeld onderzocht.

In Witte de With staan de panoramische foto-narratieven The Summerscript (1974), The Idea of the University (1990) en Clayoquot Protest (1993) centraal, naast de installatie At Work (2008) waarin de combinatie van verschillende media Wallace’s onderzoek naar zijn eigen rol als kunstenaar intensiveert. In zijn narratieve en performatieve werken worden niet alleen formele relaties gelegd tussen avant-garde schilderkunst en fotografie, maar worden ook de communicatieve en ideologische constructies van representatie onderzocht. Zo belicht Wallace in Clayoquot Protest de positie van het individu tijdens een collectieve actie. De negendelige fotoserie op doek toont een groep actievoerders tegen een achtergrond van het Canadese natuurlandschap dat zij proberen te beschermen tegen exploitatie. The Summerscriptkomt voort uit een nooit gerealiseerde film van Wallace die in samenwerking met Rodney Graham en Jeff Wall tot stand had moeten komen. Tot slot brengt The Idea of the University de kunstpraktijk in verband met het intellectuele domein.

Ian Wallace’s interesse in de positie van de kunstinstelling als plek voor verdieping en betekenis wordt weerspiegeld in de opzet van dit intensieve samenwerkingsverband, dat op initiatief van Witte de With tot stand is gekomen. De verbreding van de internationale dialoog en (kunst)historische en kritische verdieping versterkt en verduidelijkt op deze wijze cruciale aspecten van Wallace’s kunstpraktijk.

Publicatie:

Naast de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide monografie, een co-productie van de organiserende instituten met Sternberg Press, Berlijn/New York, onder de redactie van de curatoren en Monika Szewzcyk. De publicatie bevat kunsthistorische en theoretische teksten, die inzicht geven in de artistieke praktijk van Wallace, en een openhartig interview met de kunstenaar. De monografie is rijk geillustreerd, met een uitgebreid overzicht van werken en bibliografie. Verwachte publicatiedatum: december 2008. Met bijdragen van Renske Janssen, Vanessa Joan Müller, Jacques Rancière, Dieter Roelstraete, Monika Szewzcyk en Ian Wallace.

4 – 8 februari 2009

Dagelijks om 17:00 uur. Parallel aan Art Rotterdam vinden in de tentoonstellingszalen vijf presentaties plaats onder de titel The Sixties, Seventies, Eighties, Nineties & ´Now-ties´. Diverse sprekers schetsen telkens een sociaal-economische en politieke situatie waarbinnen het werk van Ian Wallace een contextuele betekenis krijgt.

Het programma komt tot stand in samenwerking met Studium Generale van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Met onder meer:

  • 4 feb. Maarten van Rossem, gepensioneerd historicus, spreekt over het politieke Nederland van de late jaren zestig.
  • 5 feb. Lex Heerma van Voss, onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam, spreekt over de relatie tussen de ‘working class’ en populaire cultuur in de vroege jaren tachtig.
  • 6 feb. Maaike Meijer, hoogleraar aan het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht.
  • 7 feb. Markus Müller, freelance curator en schrijver, spreekt over muziek, avantgarde en kunst in de jaren negentig.
  • 8 feb. Ian Wallace, kunstenaar, geeft ter afsluiting van zijn tentoonstelling een lezing over de betekenis van zijn eigen werk in het hier en nu.

Taal: Nederlands/Engels

—Met dank aan:

Met speciale dank aan alle bruikleengevers voor hun genereuze medewerking.


—Ondersteund door

Canada Council, Foreign Affairs and International Trade Canada, Hauser & Wirth, Londen,
Catriona Jeffries Gallery, Vancouver, Yvon Lambert, New York/Parijs/Londen, Galerie Greta Meert, Brussel