‘If we change the way we look at things, the things we look at change.’
— Dr. Wayne Dyer

Wat bedoelen we eigenlijk met termen als ‘diversiteit’ en ‘inclusie’? En hoe kunnen we deze begrippen in de praktijk brengen? Beiden zijn een onvermijdelijk aspect van mens-zijn en toch leveren onze verschillen in de wereld van vandaag regelmatig conflict op. Hoe kunnen we diversiteit en inclusie zo benaderen dat we de kracht ervan kunnen ervaren?

Bij de Witte de With Sessions gaat het om verbinding, creativiteit en het delen met elkaar. Wij openen graag een avond waarbij een deelnemer van de eerdere Sessions een eigen workshop komt geven over haar manier van verbinden en solidariteit door middel van creativiteit.

Tijdens deze workshop door Melanta Ayon, cultureel antropoloog en artiest, onderzoeken we samen hoe we inclusieve ruimtes kunnen creëren. Naast storytelling is ook het medicijnwiel, waar we in de vorige workshop op in gingen een belangrijke tool. In welk verhaal leven we? Wat wensen we voor de toekomst? En hoe schrijven we mee aan dit verhaal?