In september 2012 wordt een kleine, vergulde siliconen schijf bevestigd aan de buitenkant van de communicatiesatelliet EchoStar XVI, die vervolgens 35.000 kilometer ver de ruimte in wordt gelanceerd. Deze siliconen schijf is ontworpen door kunstenaar Trevor Paglen, die samen met vooruitstrevende filosofen, wetenschappers, kunstenaars en historici 100 afbeeldingen selecteerde en in de schijf liet graveren. De afbeeldingen vormen tezamen een visuele reflectie op de ruimte en tijd, de grenzen van onze kennis en communicatie, en de verbeelding van de menselijke beschaving. Zodoende ontstaat er een unieke tijdscapsule die Paglen beschrijft als “een meditatie op het veelbewogen kruispunt van de menselijke en de kosmologische tijd”. The Last Pictures zal tot een van de meest duurzame relieken van onze beschaving behoren.

Tijdens deze lezing weidt Trevor Paglen uit over het project The Last Pictures en zijn kunstenaarschap, waarmee hij opzettelijk grensvervagingen tussen wetenschap, hedendaagse kunst, journalistiek en andere disciplines opzoekt.

Gepresenteerd in samenwerking met Creative Time.

Entree: €5 / €3 met korting

Over Prompts & Triggers

Ten tijde van de huidige en alomtegenwoordige crisis, al dan niet economisch, ecologisch, cultureel of spiritueel van aard, is het belangrijk om onszelf af te vragen waar we waarde aan kunnen en willen toekennen – vooral in een context die zo divers is als die van het Europese continent.

Terwijl er telkens verschillende, tegenstrijdige posities worden ingenomen op het wereldtoneel, lijkt het erop dat uiteenlopende belangen niet eenduidig te vatten zijn. De pogingen om het opkomende China en een sterk Turkije op afstand te houden en tegelijkertijd van hun economische groei te profiteren, zijn hier een voorbeeld van. Een andere ontwikkeling is de bewuste of onbewuste angst voor de toenemende verwachting om persoonlijke religie te onderwerpen aan de geseculariseerde samenleving.

Prompts & Triggers is een reeks kunstprojecten die aandacht vragen voor dergelijke ontwikkelingen die aan kunnen zetten tot maatschappelijke onrust. Op die manier wordt er onderzocht of deze verdedigingsmechanismen wijzen op onderliggende verschillen, die eerst ontleed en onderzocht dienen te worden.