Sisters in Crime: Murdering Josephine is een besloten studiegroep die is samengesteld uit lezers met achtergronden in verschillende disciplines. Deze studiegroep vormt de basis voor een nieuw langetermijnproject dat kunstenaar Rana Hamadeh met Witte de With organiseert onder de titel The Ten Murders of Josephine en dat toewerkt naar een tentoonstelling in het najaar van 2017. Tijdens de bijeenkomsten denken de deelnemers collectief en hardop na over de inrichting van de rechtspraak, de invloed die bedrijfsleven en overheid daarop uitoefenen en de manier waarop deze structuren zich verhouden tot het begrip “testimoniality”, of de mate waarin uitlatingen als getuigenverklaringen zouden kunnen gelden.

De groep wordt gevraagd om aan de hand van een zelf samengestelde syllabus de rechtsgeldigheid van dergelijke subjectieve getuigenissen in overweging te nemen. In eerste instantie ligt de nadruk op termen en begrippen die te maken hebben met legaliteit, theater, gerechtigheid, militarisme, werk, immuniteit en bestuurlijkheid, die worden uitgediept aan de hand van teksten over spektakelrechtspraak, de theorie die stelt dat de waarde van een product verbonden is aan de hoeveelheid arbeid die eraan ten grondslag ligt, slavernijgeschiedenis en ‘Black performance’, het idee dat zwart-zijn als identiteit ontstaat in handelingen, uitspraken en gebaren, Koranexegese en Arabische modale toonladders, het korte verhaal Jozefine de zangeres of het muizenvolk van Kafka en de opera.

Sessie 1: Introductie van The Ten Murders of Josephine, met een presentatie door Carolina Rito.
Sessie 2: Fred Moten, In The Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition (2003)
Sessie 3: Saidiya Hartman, Scenes of Subjection; Terror, Slavery, and Self-Making in Nineteenth-Century America (1997)
Sessie 4: Walter Benjamin, 'Critique of Violence', in Reflections; Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (1969)
Sessie 5: Spike Lee, Bamboozled, (2000)
Sessie 6: Walter Benjamin, 'Critique of Violence', in Reflections; Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (1969) & Carl Schmidt, Political Theology; Four Chapters on the Concept of Sovereignty (1934)
Sessie 7: Denise Ferreira da Silva, No-BODIES; Law, Raciality and Violence (2009)
Sessie 8: Avital Ronell, The Telephone Book; Technology, Schizophrenia, Electric Speech (1989)
Sessie 9: Avital Ronell, The Telephone Book; Technology, Schizophrenia, Electric Speech (1989) & Sara Ahmed, 'A Willfullness Archive', in Theory & Event, (2012).
Sessie 10: Franz Kafka, Josephine the Songstress or The Mouse Folk (1924) geleid door Aaron Schuster.
Sessie 11: Jonathan Demme, Stop Making Sense, (1984) & een open brief aan Witte de With.
Sessie 12: Een terugkeer naar Spike Lee, Bamboozled, (2000)

Deelnemers zijn o.a.: Liz Allan, Lila Athanasiadou, Maja Bekan, Karima Boudou, Madison Bycroft, Andre Castro, Kris Dittel, Galit Eliat, Angelica Falkeling, Annie Fletcher, Layal Ftouni, Quinsy Gario, Rosa de Graaf, Fokus Grupa, Sara Hamadeh, Samia Henni, Natasha Hoare, Dirar Kalash, Hicham Khalidi, Katherine MacBride, Wendelien van Oldenborgh, Francois Quintin, Carolina Rito, Kari Robertson, Luuk Schroeder, Aaron Schuster, Vivian Sky Rehberg, Nisreen El Shaer, Giulia Tongon.