Onderwerpen

Op elk van de drie dagen staat een overkoepelend thema centraal dat gedurende een dag wordt uitgewerkt in meer specifieke vragen:

Donderdag 5 maart – Expectations, gesproken wordt over de wijze waarop de persoonlijke verwachtingen van individuele curatoren, maar ook verwachtingen van het publiek en kunstenaars, het vak en de keuzen van de curator beïnvloeden.

Vrijdag 6 maart – Positions, de focus ligt op de dagelijkse praktijk van de curator, het belang van het opbouwen van een reputatie, de invloed die curatoren hebben op het vormen van een kunsthistorische canon en de invloed van de markt op keuzen.

Zaterdag 7 maart – Contexts, wat is de geschiedenis van het vak en wat zijn de onderliggende structurerende condities en ideeën over de (functie van de) curator en hoe past dit in de steeds meer internationale (globale) praktijk van het tentoonstellingsmaken.

Masterclass

Op zondag 8 maart geeft Jan Hoet een masterclass aan (jonge) professionals en MA studenten. Hoet was oprichtend directeur van SMAK in Gent (1975-2001) en directeur van MARTa Hedford in Hedford, Duitsland (van 2001 tot zijn recente pensionering). In 1992 was hij de artistieke directeur van Documenta IX, Kassel en in 2001 van Sonsbeek in Arnhem. Hout zal vanuit zijn eigen praktijkervaring samen met de deelnemers van de masterclass een aantal opdrachten uitwerken.

Workshop

Parallel aan het symposium, van 4 tot 7 maart, geeft Raimundas Malasauskas een workshop curating aan een besloten groep studenten. Malasauskas was van 1995 tot 2006 curator aan het CAC in Vilnius en is momenteel curator van Artists Space in New York. Malasauskas zal met een hands-on benadering inzicht verschaffen in de dagelijkse praktijk van de curator in de hedendaagse kunstwereld.

Publicatie

Bij de symposia wordt een gelijknamige publicatie Rotterdam Dialogues, Critics, Curators, Artists samengesteld, een verbindende en verdiepende factor bij de drie symposia. De publicatie wordt uitgegeven in het Engels en verschijnt medio najaar 2009.
De publicatie bevat contributies van vele sprekers, genodigde observanten en de deelnemers van de workshops en de masterclasses.

Rotterdam Dialogues: Critics, Curators, Artists is samengesteld door Nicolaus Schafhausen, Zoë Gray en Ariadne Urlus.

Support

Rotterdam Dialogues: Critics, Curators, Artists is mogelijk gemaakt door de royale ondersteuning van de Mondriaanstichting, VSBfonds en SNS REAAL Fonds.