De Read-In Series is sinds 2013 een samenwerking tussen de Willem de Kooning Academie en Witte de With Center for Contemporary Art voor het minor studieprogramma Critical Studies. Tijdens dit jaarlijkse programma worden studenten gestimuleerd om hun persoonlijke visie te verscherpen over de maatschappelijke relevantie van kunst en cultuur middels confrontaties met theorieën, concepten en analytische methodologieën uit de Filosofie, Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen. De Read-In serie bestaat uit vier close-reading sessies, gevolgd door een symposium dat wordt georganiseerd met en door de studenten van de minor.

De sessies en het symposium zullen worden ondersteund worden door Robin van den Akker (Continental Philosophy and Cultural Studies, Erasmus University College), Esma Moukthar (Critical Studies, Willem de Kooning Academie), Yoeri Meessen (Associate Director Education & Public Affairs, Witte de With) en Docus van der Made (Educatie Assistent, Witte de With). Er zullen colleges Critical Theory plaatsvinden tussen de Read-In Sessions door, als voorbereiding en inkadering van de te lezen teksten.

Het afsluitend symposium is gratis voor de studenten aan de Willem de Kooning Academie. Studenten van andere onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden zijn welkom na registratie. Voor meer informatie, neem contact op met [email protected].

Read-In Series 2017: LOVE

Het centrale thema van de Read-In Series 2017 is liefde. Liefde is van het type alledaagse fenomenen waarvan we allemaal een intiem, intuïtief begrip hebben, maar dat tegelijkertijd zeer moeilijk is om duidelijk te defineren en conceptueel te begrijpen. Het is ook een fenomeen dat wordt beschouwd als een uiterst persoonlijke kwestie en een nogal sentimentele kwestie, wiens aandachtswaarde wellicht in geroddel maar zeker niet in het publieke intellectuele debat ligt. Nochtans, zoals Hardt en Negri in Commonwealth aangeven, zou het onverstandig zijn om liefde aan de priesters, dichters en psychoanalytici te laten. Liefde is een essentieel concept voor filosofie en politiek, en het niet kunnen ondervragen en ontwikkelen daarvan is een centrale oorzaak van zwakte in het hedendaagse denken.

In de Read-In Series 2017 bediscussieren we daarom de liefde als notie, en haar vele gebruiken en misbruiken, aan de hand van de vier sferen van het sociale leven zoals door René Gude (1957-2015), de eerste ‘Denker des Vaderlands’ van Nederland, omschreven: De persoonlijke, de publieke, de private en de politieke sfeer.

Read-In #1 – Personal Sphere

Tekst: Laurent Berlant, ‘Cruel Optimism’
Dinsdag 10 oktober 2017
Locatie: Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies — Aristoteles

In de eerste sessie herevalueren we het ideaal van de romantische liefde waarin twee personen verliefd worden en vrijwillig beslissen om samen een intiem moment te beleven (wat zich in de ideaal van de moderniteit uitstrekt tot een mensenleven – 'tot de dood ons scheidt' – en vaak is gekoppeld aan het ideaal van de heteroseksuele, monogame relatie in de kern van het traditionele burgerlijke gezin).

We zullen het eerste deel van Lauren Berlant's tekst 'Cruel Optimism' (2011) lezen. Kortgezegd argumenteert Berlant hier dat we te gemakkelijk gehecht raken aan een voorwerp of persoon van verlangen, door er fantasieën, beloftes en behoeften op te projecteren met te hoge verwachtingen die niet perse samenvallen met degene die we denken lief te hebben. En deze kritische blik op gehechtheid kan ook gevolgen hebben voor ons ideaal van romantische liefde.

Read-In #2 – Political Sphere

Tekst: Hannah Arendt, ‘The Public Realm: The Common’
Dinsdag 24 oktober 2017
Locatie: Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.

If we – and now I mean the relatively conscious whites and the relatively conscious blacks, who must, like lovers, insist on, or create, the consciousness of the others – do not falter in our duty now, we may be able, handful that we are, to end the racial nightmare, and achieve our country, and change the history of the world. — James Baldwin

In de tweede sessie richten we de blik op de rol van liefde in de politieke sfeer aan de hand van ‘The Human Condition’, het magnum opus van Hannah Arendt. Zij pleit tegen elke rol van liefde in democratische overwegingen, publieke discussies en politieke besluitvorming. 'Liefde is een politieke deugd', volgens haar. We starten vanuit een brief die ze schreef aan James Baldwin als reactie op een beroemd essay van hem in The New Yorker, waarin de laatste pleitte voor het belang van liefde om raciale segregatie en wederzijdse nadruk op huidskleur te overwinnen (door zowel zwarte activisten als witte supremacisten), in de VS in de jaren 1960. Dit, overigens, resoneert duidelijk nog steeds vandaag de dag in ons huidige historische moment.

Read-In #3 – Public Sphere

Tekst: Slavoj Žižek, ‘The Double Blackmail’ en ‘The limits of neighbourhood’
Dinsdag 7 november 2017
Locatie: Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam.

For the entire law is fulfilled in keeping this one command: ‘Love your neighbor as yourself.’ — De Bijbel, Galatians 5:14

In de derde sessie bespreken we de rol van liefde in de publieke sfeer door het christelijke adagium 'Love Your Neighbor' te herzien, dat oproept tot een radicale compassie, en zelfs liefde, voor men’s buren (in de zin dat ze zich relatief dichtbij bevinden in een geografische zin, maar relatief ver, zelfs vreemd, in sociale zin). Dit is vooral relevant in de context van de hedendaagse discussie over onze houding ten opzichte van vluchtelingen. We lezen een recente tekst van Slavoj Žižek waarin hij de grenzen van de naburigheid en de zogenaamde "double black mail" bespreekt van het hedendaagse debat dat de vluchtelingencrisis presenteert als een kwestie van enkel 'open' of 'gesloten' grenzen.

Read-In #4 – Private Sphere

Tekst: Michael Hardt en Antonio Negri, ‘De Singularitate 1’ en ‘Intermezzo’
Dinsdag 21 november 2017
Locatie: Willem de Kooning Academy, Rotterdam.

Owing to the extensive use of machinery, and to the division of labour, the work of the proletarians has lost all individual character, and, consequently, all charm for the workman. He becomes an appendage of the machine, and it is only the most simple, most monotonous, and most easily acquired knack, that is required of him. […] Modern Industry has converted the little workshop of the patriarchal master into the great factory of the industrial capitalist. Masses of labourers, crowded into the factory, are organised like soldiers. — Karl Marx en Friedrich Engels

In de vierde en laatste sessie bespreken we de rol van liefde in de private sfeer; oftewel de sfeer van werk en de economie in het algemeen. Dit is misschien wel de meest tegen-intuïtieve sfeer om liefde binnen te situeren. Zijn arbeid en markten niet meestal geassocieerd met gerationaliseerde processen, berekende efficiëntie en koude monetaire transacties? Toch is het juist in deze private sfeer dat het begrip liefde, als een beschrijvende en normatieve term, recentelijk in productief gebruik is genomen door middel van de marxistische autonome traditie. We lezen een selectie van teksten uit Michael Hardt en Antonio Negri's klassieker ‘Commonwealth’ (2009) om uit te vinden waarom precies de liefde zo’n cruciale notie is om werk in de 21e eeuw te begrijpen en een politiek te creëren die de kapitalistische productiewijze kan veranderen.

Read-In Symposium

Zaterdag 20 januari 2018 (14:00 uur)
Witte de With Center for Contemporary Art