Als onderdeel van een samenwerkingsproject met BAK (Basis voor Actuele Kunst, Utrecht) en het Van Abbemuseum (Eindhoven), en als een kritische nabeschouwing op de Biënnale van Venetië, presenteert Witte de With vier avonddiscussies (elke donderdag in oktober) rond de notie van het ‘nationale’ in relatie tot de hedendaagse culturele productie en theorie.

Om de dialoog rondom ‘nation-building’, natiestaten, en de betekenis van het individu binnen een nationale structuur te verbreden – thema’s die deze herfst ook worden aangekaart in de debatreeksen van BAK en het Van Abbemuseum – heeft Witte de With Suhail Malik en Andrea Phillips van PoCA (Political Currency of Art Research Group, onderdeel van de afdeling Beeldende Kunsten van Goldsmiths College, Londen, zie ook de website) uitgenodigd om mee te werken aan de totstandkoming van de reeks National (Re)presentation.

PoCA onderzoekt de assimilatie en positionering van kritische en anti-autoritaire hedendaagse kunstpraktijken in culturele, financiële en politieke instituties. PoCA’s betrokkenheid bij het project staat een kritische benadering toe die noodzakelijk is om de problemen en de politieke noties van het huidige begrip ‘nationaal’ opnieuw te formuleren binnen de context van steeds sterker wordende internationale krachten en hun invloed op productie, presentatie en distributie van hedendaagse kunst.

In National (Re)presentation worden een aantal verschillende processen onder de loep genomen, zoals de globalisering van kapitaal, migratie, kunstproductie en het curatorschap, gebundeld in vier hoofdthema’s: Het ‘nationale’, Promotie, Circulatie en uitwisseling, en Nieuw Kapitaal.

De discussies worden gemodereerd door Suhail Malik en Andrea Phillips, na een inleiding door Sophie van Olfers. Iedere avond staat op zichzelf, maar het publiek wordt van harte uitgenodigd om alle avonden bij te wonen om zo het debat goed te kunnen volgen en een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de dialoog.

Met:
Claire Beke, Annie Fletcher, Nick Hackworth, Nicoline van Harskamp, Munira Mirza, Daniel van der Velden, Olav Velthuis.
Taal: Engels
Toegang gratis
Reserveren wordt aanbevolen, [email protected].

Donderdag 4 oktober, 19:00 uur
The ‘national’
In deze introductiebijeenkomst wordt de Biënnale van Venetië – de enige internationale biënnale met nationale bijdragen – als uitgangspunt voor de reeks discussieavonden toegelicht. Er wordt ingegaan op gevoelens van nationale identificatie in de culturele sector, in het bijzonder hoe het format van het ‘nationale’ op verschillende manieren gebruikt wordt om het publiek te bereiken, ondersteuning te krijgen, subsidie te ontvangen, de culturele agenda van een land te communiceren, en activiteiten te presenteren die een land internationaal representeren. Wanneer gaan we spreken van exploitatie? Op welk moment veranderen culturele producenten in culturele ambassadeurs? Op welk moment wordt het exporteren van het nationale culturele erfgoed een zendingsactiviteit?
Munira Mirza is schrijver en onderzoekt kwesties die gerelateerd zijn aan culturele politiek en identiteit. Ze heeft gewerkt voor meerdere kunst- en liefdadigheidsinstanties en is momenteel werkzaam aan een promotieonderzoek naar ontwikkelingen binnen de culturele politiek van het Verenigd Koninkrijk.
Annie Fletcher is curator in het Van Abbemuseum in Eindhoven en mede-ontwikkelaar van het culturele diversiteits project Be(com)ing Dutch.
Download MP3 (32MB)

Donderdag 11 oktober, 19:00 uur
Promotion
Dit debat gaat in op de gereedschappen die kunstinstellingen en andere culturele organisaties, overheidsinstanties en individuen hanteren om zichzelf te promoten in de culturele sector. Afgelopen jaren heeft een aantal vooraanstaande kunstinstellingen welgeslaagde marketingstrategieën en communicatieplannen ontwikkeld. Dit kan zowel in de vorm van het verspreiden van de eigen informatie als het zich fysiek manifesteren op een andere locatie (bijvoorbeeld door reizen, herhuisvesten, satellietprojecten). In beide gevallen is de druk groot om zichzelf te situeren en goed herkenbaar te zijn in de hedendaagse jungle van activiteiten. Deze avond is tevens een introductie op de volgende discussie in de reeks, ‘Circulatie en uitwisseling’.
Daniel van der Velden is grafisch ontwerper en criticus, gespecialiseerd in de noties van het nationale merk en visuele identiteit. Kort na zijn bijdrage aan dit debat leidt Van der Velden een project over de paradox van nationale merken aan Yale University.
Claire Beke is gespecialiseerd in communicatieadvies, voornamelijk gericht op (internationale) culturele evenementen in Nederland en daarbuiten. Haar bureau treedt op als professionele gesprekspartner voor culturele organisaties en helpt bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van publiciteit, marketing en promotie. Op dit moment werkt ze aan een publicatie over schoonheid in de ontworpen omgeving.
Download MP3 (43MB)

Donderdag 18 oktober, 19:00 uur
Circulation and exchange
Uitgaande van de verschillende vormen van promotie in de culturele productie duikt dit debat in de beweging en distributie van kennis, met name in de structuur van uitwisseling.
Actieve verplaatsing, een snelgroeiende en tegenwoordig normale conditie voor veel culturele producenten resulteert automatisch in een snelle uitwisseling van cultureel kapitaal. Reizen betekent het vergaren van kennis en deze kennis vervolgens ‘thuis’ implementeren, opzettelijk of niet. Hetzelfde geldt voor kennis die van de ene locatie naar de andere wordt gebracht, zoals tegenwoordig het geval is bij veel commerciële galerieën en instellingen die elders een dependance openen. Wie profiteert hier eigenlijk van? Het publiek of de waaghals?
Nick Hackwort is de oprichtend directeur van galerie Paradise Row in Londen. Hij schrijft een kunstcolumn voor de Evening Standard en is kunsteditor van het tijdschrift Dazed & Confused.
Helaas was Nicoline van Harskamp verhinderd. Zij is a.s. donderdag 25 oktober aanwezig.
Download MP3 (43MB)

Donderdag 25 oktober, 22:00 uur
New capital
(NB: Locatie is BAK, Utrecht, na de eerste “Citizens and Subjects: Practices and Debates” discussie, die plaatsvindt om 20:00 uur in de Utrecht Universiteit. Busvervoer vanaf WdW om 19:00 uur. Retour om 24:00 uur. Zonder reservering kunnen wij u geen plaats in de bus garanderen.)
De drie vorige debatten samenvattend, beëindigd deze avond de reeks discussies van Witte de With over nationale representatie. Nadat de verschillende politieke en economische krachten werkzaam binnen de gebieden van productie, promotie, communicatie en uitwisseling van kennis zijn besproken brengt deze laatste bijeenkomst de discussie een stap verder: hoe kunnen deze factoren worden omgezet in cultureel kapitaal op de hedendaagse wereldmarkt en als zodanig worden verzilverd in actueel financieel gewin. Hoe kunnen we het onderscheid maken tussen non-profit en wist? Gaat het uiteindelijk alleen maar om geld?
Olav Velthuis is econoom en journalist en gespecialiseerd in het culturele domein. Hij gaat in gesprek met Suhail Malik en Andrea Philips over de huidige staat van wereldkapitaal, en de betekenis ervan op het culturele gebied, in bijzonder op de hedendaagse kunstproductie.
Nicoline van Harskamp is kunstenaar en volgt op dit moment het programma aan de Rijksacademie Amsterdam. Haar werk richt zich op de verschillende manieren waarop politieke en economische krachten worden toegekend, bezien vanuit het standpunt van de overheid als het individu.
Download MP3 (43MB)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie von Olfers via [email protected].

BAK, basis voor actuele kunst en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Vrede van Utrecht, Utrecht presenteren Citizens and Subjects: Practices and Debates, een ‘extensie’ van het Nederlands Paviljoen op de 52e Biënnale van Venetië, www.bak-utrecht.nl.

Het Van Abbemuseum in Einhoven presenteert Be[com]ing Dutch – Eindhoven Caucus, onderdeel van het tweejarige project Be[com]ing Dutch, www.vanabbemuseum.nl.

PoCA (Political Currency of Art Research Group, onderdeel van de afdeling Visual Arts, Goldsmiths, Londen), www.gold.ac.uk/visual-arts/poca

Voor het volledige programma en data van alle drie instellingen zie hier (PDF).

—Ondersteund door

IFA