Voor dit nummer, dat uitkwam in de eerste helft van 2013, werden deelnemers uitgenodigd om het concept ‘verzet’ te formuleren en in een nieuwe context te plaatsen, met bijzondere aandacht voor hoe zij dit begrip in hun dagelijks leven ervaren. Het resultaat is een gevarieerde uitgave met bijdragen over een breed scala aan wensen die allemaal zijn voortgekomen uit gelijke gevoelens van urgentie. Zo bevat de uitgave visuele en inventieve reacties en herdrukken, maar ook een beschrijving uit de eerste hand van de huidige protestbewegingen in Spanje, fictie die weerstand biedt aan de populistische, neoliberale en dominante Mexicaanse politieke partij PRI en een verslag over internetactivisten die hun kennis en technische ondersteuning aanboden om demonstranten tijdens de recente Egyptische revolutie opnieuw met elkaar in verbinding te brengen.

Move…ment bevat bijdragen van: Jan Verwoert, Angel Nevarez en Valerie Tevere, Bassam El Baroni, Rana Hamadeh, Claire Tancons, Pauline Boudry en Renate Lorenz, Federica Bueti, Abraham Cruzvillegas, Kathy Acker, Federico Campagna, Gabriela Jauregui, José M. Bueso en Sally Gutierrez, Christopher Kullenberg en Dick Higgins.

De uitingen van deze kunstenaars, schrijvers, activisten en cultuurprofessionals bieden onconventionele nieuwe manieren om de symbolische waarde van taal te beschouwen, die de hedendaagse politieke retoriek deterritorialiseren, en trachten een alternatief platform te bieden aan kritisch debat en engagement. Hun drang om met de werkelijkheid te spelen, om geluiden in plaats van betekenissen te produceren, blijkt een goede manier te zijn om de aandacht af te leiden van onze geconditioneerde verwachtingen en trekken de legitimiteit van de huidige culturele productiewijze in twijfel. Deze editie van …ment herinnert ons aan het feit dat creativiteit niet uitsluitend een bron van kapitalistische productie is. Sterker nog, creativiteit speelt een centrale rol bij het totstandbrengen van politieke en sociale transformatie.

PROGRAMMA

19.00 uur: Welkomstwoord door Amira Gad (Managing Curator, Witte de With; Rotterdam)

19.15 uur: Lezing-performance “Where does this voice come from now that you took the words out of my mouth” door Jan Verwoert (Kunstcriticus; Berlijn) en Federica Bueti (criticus en curator; Berlijn)
Federica Bueti en Jan Verwoert gaan in op het verlangen om het collectief te emanciperen, de kleur rood, het kopen van dure schoenen, de gewelddadige beschamen van de ambitieuze pegagoog, pratende gaten, en de kansen opnieuw te beginnen met een stem.

20.00 uur: Voordracht Carnival Trilogy? Gwangju/Cape Town/Göteborg door Claire Tancons (Curator, schrijver en onderzoeker; New Orleans)

Claire Tancons spreekt over haar huidige project AnarKrew: An Anti-Archives? Göteborg Carnival on Record voor de Göteborg Biennial, en legt dit tegenover twee van haar andere projecten, Spring voor de Gwangju Biennale (2008) en A Walk Into the Night voor CAPE09 (2009), die deel uitmaakten van haar zelfbenoemde “carnival trilogy”. Zo beschouwt Tancons de uitgangspunten van haar oorspronkelijke, bijna 10 jaar oude onderzoek naar verschillende kwesties als het curatoriele potentieel binnen het carnaval als ritueel, festival en kunst, of juist, de artistieke aard van het carnaval en de introductie van dit fenomeen binnen het dialoog over performance kunst. Hierbij refereert Tancons ook aan haar twee essays over carnaval als ‘verzet’ voor de e-flux nieuwsbrief: “Occupy Wall Street: Carnival Against Capital? Carnivalesque As Protest Sensibility” (2011) en “Carnival to Commons: Pussy Riot Punk Protest and the Exercise of Democratic Culture (2012)” om zo de politieke connotaties van het carnavaleske binnen de protestbeweging te duiden.

COLOFON

Move…ment, een editie van …ment, Journal for Contemporary Culture, Art and Politics (Tijdschrift voor Hedendaagse Cultuur, Kunst en Politiek) wordt uit gegeven door Book Works als onderdeel van Common Objectives van gastredacteur Nina Power.

Oplage1000 exemplaren; 100 pagina’s; 10 zwart-wit afbeeldingen, 10 kleuren afbeeldingen, soft cover, met een ongebonden muziekpartituur als bijlage; Ontworpen door: An Endless Supply;
198 x 287 mm; ISBN 978 1 906012 49 6 – Prijs: £8,00 of € 10,00.

Common Objectives is een serie alerte, ‘rapid response’-projecten van kunstenaar/schrijver-collectieven of individuele kunstpraktijken, die zich betrokken voelen bij opkomende politieke strijd, waarbij het idee van cultuur als speeltuin van de elite wordt verworpen in een effectieve mix van vrije dialoog, solidariteit, het vormgeven van nieuwe verlangens en de bereidheid oude werelden open te breken, zowel in de virtuele wereld van communicatie en netwerken als in de concrete wereld van actie, dialoog en distributie. Gastredacteur van de serie is Nina Power. Andere projecten uit de serie zijn onder meer: Pre-enactments van Victoria Halford en Steve Beard; The Night van Michèle Bernstein en After The Night van Everyone Agrees.