Geluid is momenteel ‘booming’, zowel binnen het artistieke veld én als onderzoeksgebied. In toenemende mate wordt het bovendien ingezet als krachtig dwangmiddel in de stedelijke omgeving en in oorlogsvoering. Geluid verandert de manier waarop mensen een plek een ruimte innemen, en kan toekomstscenario’s – zoals de angst voor een dodelijke drone-aanval – zelfs tot hedendaagse werkelijkheid maken. Dit laatste is het geval bij de sonische drone-installatie die Susan Schuppli en Tom Tlalim produceerden voor de tentoonstelling Art In The Age Of…Asymmetrical Warfare.

De masterclass brengt je in contact met de politieke kant van sonische subjectiviteit in de stad. Welke sonische technologieën, tactieken, en apparaten bestaan er in het stedelijke domein van Rotterdam? Wie bezit, bepaalt en bestuurt de geluiden van de stad? Hoe moduleert en transformeert geluid de plekken waarin we leven en werken? Welke resonanties komen voort uit onze gezamenlijke (her)belevingen van geluid? Zijn de akoestische herinneringen aan luchtalarmsirenes en de bombardementen die Rotterdam in de vorige eeuw verwoestten vandaag nog steeds in enige vorm aanwezig? Hoe zouden deze weer kunnen worden opgeroepen? Welke impact heeft de wijdverspreide aanwezigheid van Muzak en geluids-branding in de huidige consumptiemaatschappij op ons, of op diegenen die hier op de werkvloer continu door omgeven zijn? Hoe wordt geluid gebruikt als instrument voor macht en sociale controle in onze alledaagse maatschappij? Hoe zou het akoestische terrein van onze steden creatief kunnen worden ingezet als een ruimte voor verzet en activisme? Over al deze vragen kunnen we ons gaan buigen ter voorbereiding van de masterclass.

Deelnemers onderzoeken in groepsverband de sonische condities van onze omgeving, zoals te vinden in de directe omgeving van Witte de With. Samen hopen wij strategieën te ontwikkelen die de politieke kant van alledaags geluid onder de aandacht brengt, door middel van kritisch luisteren en akoestische interventie. We onderzoeken case studies, locaties en ideeën van alle deelnemers, gebaseerd op hun dagelijks levens en ervaringen, met als doel het blootleggen van de hedendaagse manifestaties van sonische dominantie en akoestisch verzet in de stad.

Aanbevolen literatuur ter referentie

Goodman, Steve. Sonic Warfare : Sound, Affect, and the Ecology of Fear. Cambridge: MIT Press, 2010.
LaBelle, Brandon. Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life. New York, NY: Continuum, 2011.
Barthes, Roland. “Listening.” In The Responsibility of Forms: Critical Essays on Music, Art, and Representation, 245–60. Berkeley: University of California Press, 1991.
Kane, Brian. Sound Unseen: Acousmatic Sound in Theory and Practice. New York, NY: OUP USA, 2014.

—Ondersteund door

De tentoonstelling Art In The Age Of…Asymmetrical Warfare en het gerelateerde publieke programma wordt mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het vfonds.