Op dinsdag 25 januari, van 10:00 tot 17:00 uur, geven Julia Dault en William J. O’Brien een masterclass aan jonge professionals en BA/MA studenten bij Witte de With. De masterclass vindt plaats aansluitend bij de tentoonstelling Making is Thinking bij Witte de With, Center for Contemporary Art.

Julia Dault is een Canadese kunstenaar en kunstcriticus, zij woont en werkt in New York waar zij regelmatig lesgeeft regelmatig aan Parsons. In haar masterclass gaan de deelnemers aan de slag in een kritische atelieromgeving, waar zij onderwerpen behandelen als opzettelijkheid, expertise en het heden, aan de hand van teksten van Richard Sennett, Miwon Kwon, Don DeLillo en Iris Murdoch. De discussie loopt over in materiële opdrachten, die draaien om het gezamenlijk ‘maken’ binnen de uitdaging van de beperkingen van de gekozen materialen. De masterclass wordt afgesloten met een informele, verbindende groepskritiek. website Julia Dault

William J. O’Brien is een kunstenaar die woont en werkt in Chicago, waar hij met regelmaat doceert aan de School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Gedurende zijn masterclass gaat hij op zoek naar lineaire en niet-lineaire benaderingen van het tekenen. Door tekeningen te nemen als uitgangspunt, onderzoekt deze masterclass zowel de intuïtieve als de hedendaagse benaderingen van ruimte en lichaam. De masterclass omvat uit oefeningen, discussie en een groepskritiek. website William J. O’Brien