In het boek vind je doe-tips, cartoons, veel verschillende kunstwerken, een verhaal en interviews met kunstenaars. De redactie heeft over kunst gesproken met mensen die al jaren in de kunst werken en met voorbijgangers op straat. JET– it’s not a plane, it’s not a girl’s name, it’s a book about art moedigt iedereen aan om te kijken, na te denken, te praten en vragen te stellen over kunst.

De publicatie JET – it’s not a plane, it’s not a girl’s name, it’s a book about art gaat over hedendaagse kunst en is gemaakt door een groep van vijf jongeren, ook wel het Junior Editorial Team (JET) genoemd. Zij willen hun leeftijdsgenoten laten zien wat kunst zo boeiend maakt. In het boek vind je doe-tips, cartoons, veel verschillende kunstwerken, een verhaal en interviews met kunstenaars. De redactie heeft over kunst gesproken met mensen die al jaren in de kunst werken en met voorbijgangers op straat. JET– it’s not a plane, it’s not a girl’s name, it’s a book about art moedigt iedereen aan om te kijken, na te denken, te praten en vragen te stellen over kunst.

INHOUD

JET is een eclectisch object dat de verscheidenheid van hedendaagse kunst en samenleving toont: thema’s, kunstenaars, disciplines, filosofieën, achterliggende ideeën en meningen, continenten en culturen lopen door elkaar. Elk redactielid heeft een kunstenaar naar eigen interesse geïnterviewd, zoals Marc Bijl, Randa Shaath en William Hunt. Op deze manier laten zij zien dat er niet alleen veel verschillende kunstenaars zijn met een eigen werkstijl, maar ook dat iedereen een eigen mening over en voorkeur in kunst mag hebben. Naast het interview heeft elk teamlid ook een concept voor een project bedacht, hier onderzoek naar gedaan en het uiteindelijk uitgevoerd. Elk idee was anders en dat leidde tot een uiteenlopend resultaat, van het project ‘Achter de kunst’ gericht op de verborgen ‘helden’ van de kunstwereld (waaronder de directeur van de instelling en de educatie project curator) tot ironische cartoons over kunst in samenwerking met cartoonist TRIK. In het boek vind je ook MoMA Moments, een spannend verhaal over een kunstwerk in New York en ‘Doe-tips’ van hedendaagse kunstenaars als Lawrence Weiner, Geoffrey Farmer en Ryan Gander om zelf aan de slag te kunnen gaan. Door het boek kan de lezer ideeën van kunstenaars makkelijker doorgronden en uiteindelijk kan iedereen zelf een mening vormen over kunst.

REDACTIE

JET bestaat uit Faye Holdert, Joris de Jong, Judith Leijdekkers, Sammie Oostrum en Esra Yalciner. Door de expertise van deze jongeren sluit het boek goed aan bij de interesses en de belevingswereld van de doelgroep. De afgelopen anderhalf jaar heeft Witte de With samen met dit redactieteam gewerkt aan de publicatie. In het begin hebben ze verschillende personen en plekken bezocht die een rol spelen bij de totstandkoming van een boek. Ze spraken met een uitgever, drukker, vormgever en ook met kunstenaars in hun atelier of tentoonstellingsruimte. Het team kreeg workshops interviewtechnieken en schrijven om zoveel mogelijk informatie te kunnen verzamelen bij de gesprekken. Telkens stonden vragen centraal als: Wanneer is iets kunst? En waarom maakt een kunstenaar kunst? Na dit alles werd al snel duidelijk wat er in het boek moest komen te staan en hoe het er uit zou moeten gaan zien.

—Ondersteund door

de Mondriaan Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur