Brian Jungen wordt vaak genoemd als voorbeeld voor de nieuwe generatie Canadese kunstenaars, maar hoe verhoudt zijn werk zich eigenlijk tot het grotere, nationale plaatje? Is de combinatie van conceptuele kunst en populaire cultuur van zijn werk typisch (of juist atypisch)? Uit welke intellectuele achtergrond komt het voort?

Voortbouwend het eerdere gesprek met Catriona Jeffries over Vancouvers artscene geeft criticus Clint Burnham een geïllustreerde lezing over de Canadese hedendaagse kunstscene. Burnham, als kunstcriticus voor Vancouvers grootste dagelijkse nieuwsblad, the Vancouver Sun en schrijver voor diverse internationale uitgaven zoals Flash Art, heeft een goed inzicht in de Canadese kunstscene vanuit een nationaal en internationaal perspectief en is daarmee de aangewezen persoon deze discussie te leiden, zonder in generalisaties te vervallen.