Kunstdebat

Aansluitend op de kunstconfrontatie kan het kunstdebat geboekt worden. Tijdens het kunstdebat wordt de klas getraind om onder leiding van een debatleider verschillende stellingen over hedendaagse kunst te bediscussiëren. Twee groepjes debatteren in Lagerhuisstijl tegen elkaar. Tijdens het Melanchotopia kunstdebat sluiten de stellingen aan bij verschillende onderwerpen uit de tentoonstelling, zoals: “Er bestaat geen Rotterdamse identiteit”; “Uniformen mogen geen merktekens hebben”; “Een kunstwerk in de openbare ruimte mag niet kritisch zijn.”

Een kunstconfrontatie met kunstdebat duurt 2 uur en kost €5,00 p.p. (contant of met cultuurkaart). Er kunnen maximaal 30 personen tegelijk deelnemen. Maak een afspraak voor een kunstconfrontatie met debat: [email protected].