Relational Stalinism - The Musical is ontwikkeld in samenwerking met dansers, acteurs en zangers en werd gedurende zes weken uitgevoerd in de zes bovenste zalen van Witte de With Center for Contemporary Art. Met een mix van cryptisch rollenspel, experimentele komische sketches, hyperactieve toeschouwers, melodramatische opera intermezzo’s, prog-rock micro-dance en tranentrekkende theoretische monologen neemt Portnoy bezit van het instituut. Door futurologie met satire te combineren, bouwt dit project voort op bestaande toepassingen in de performance kunst en zet aan tot een vorm van evolutionaire performance-kritiek.