Vandaag kondigen we aan dat we vanaf 27 juni 2020 onze dertig jaar oude naam "Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst" zullen intrekken. Het startpunt van deze transitiefase is het demonteren van de logo’s en naam aan de gevel van het gebouw, en het verwijderen van de naam van onze sociale media kanalen en van het briefpapier.

Nu we de laatste fase van onze institutionele naamsverandering ingaan, zal het intrekken van onze naam meer ruimte bieden aan verbeelding. In de komende maanden zal een reeks openbare forums en een online enquête de inwoners van Rotterdam, maar ook mensen van elders in Nederland en in het buitenland, bij het proces betrekken. Deze behoren tot de activiteiten die invloed hebben op de uiteindelijke keuze van de naam.

Het initiatief tot naamsverandering van onze instelling houdt in: (a) erkenning; (b) onderzoek; (c) bereiken van gemeenschappen ; en (d) participatie van het publiek. Het doel van het initiatief is om ons te verdiepen in dissonant erfgoed. Het benadrukt de rol die kunstinstellingen als de onze in de samenleving hebben: het bevorderen van wederzijds begrip.

Op 14 juni 2020 hebben we aangekondigd dat de nieuwe naam van onze instelling op 27 januari 2021 in werking zal treden. We begrijpen dat het tempo waarin de veranderingen worden doorgevoerd belangrijk is. En hoewel we tijd nodig hebben gehad om ons in te zetten voor het doorvoeren van structurele veranderingen voorafgaand aan de naamsverandering, is het voor onze instelling even belangrijk om ons te blijven verhouden tot de actualiteit. We gaan nu een overgangsperiode in die gekenmerkt wordt door het stopzetten van onze naam.

Lees meer over onze naamsverandering

Bekijk onze tijdlijn, van 2017 tot nu toe, over de debatten over onze naam en het werk dat we hebben verricht om onze instelling op een zinvolle manier te veranderen. Er is ons ook gevraagd om de redenering en de processen achter onze naamsverandering beknopt uit te leggen. Onze antwoorden op veelgestelde vragen zijn hier te vinden.

Voor persaanvragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Lavèn via [email protected] of bel +31 10 411 01 44.