Het 100% Hedendaags Magazine vormt de afsluiting van een twee jaar durende doorontwikkeling van het kunsteducatieproject 100% Hedendaags. Zowel in de diepte als breedte is er met een divers team van docenten, art mediators, denkers en leerlingen het hoofd gebogen over hedendaagse kunsteducatie. Het 100% Hedendaags Magazine presenteert hier de resultaten van in de vorm van columns, interviews en beeldessays. De publicatie is gratis te verkrijgen bij Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, MAMA of TENT, op het vertoon van een docentenpas.

100% Hedendaags is een kunsteducatieproject van MAMA, TENT en Witte de With Center for Contemporary Art voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs, studenten van het MBO én docenten. 100% Hedendaags bestaat onder andere uit een groepsexcursie, een digitaal kennisplatform met gratis lesmateriaal en een theorieles over hedendaagse kunst voor docenten. Steeds vormen de 100% Hedendaags kunstenaarstypes – de Fantast, Sampler, Pionier en Rebel – het uitgangspunt.

Het 100% Hedendaags Magazine is te downloaden via deze link.

Tekst: María Acaso, Nathalie Hartjes, Mart Koenen, Yoeri Meessen, Sanne Scholten, Milou Terpstra, Mirjam van Tilburg, Judith Vorwerk

Beeld: Aad Hoogendoorn, Nazif Lopulissa, Nina Maissouradze, Tomas Mutsaers

Ontwerp: Studio de Ronners