Over—Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot
M
M
Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot

De Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot is in 1931 opgericht door mr. Van Wijngaarden, notaris te Rotterdam, en zijn vrouw. Sinds 1984 worden de inkomsten uit het kapitaal van de stichting aangewend voor het vergroten en stimuleren van het kunst- en culturele leven in de gemeente Rotterdam.