Over—Stedelijk Museum Amsterdam
M
M
Stedelijk Museum Amsterdam

Het Stedelijk Museum is een (t)huis voor kunst, voor kunstenaars en een breed publiek, waar artistieke productie en originaliteit worden gestimuleerd, gepresenteerd, verzameld, beschermd en heroverwogen.
Het Stedelijk Museum kent grote waarde toe aan de vindingrijkheid van kunstenaars en ontwerpers en werkt met hen samen samen in de productie en representatie van hun geschiedenis. Het museum is een pleitbezorger voor de vitale rol van kunstenaars, kunst, cultuur en culturele instituties in de samenleving. Voor het Stedelijk Museum is educatie een primaire opdracht, die wordt vervuld door een divers publiek te bereiken, actief te betrekken, te inspireren en uit te dagen, met de intentie om nieuwsgierigheid, dialoog, kritiek en zelfreflectie te stimuleren, binnen én buiten zijn muren.

www.stedelijk.nl