Over—Research Centre Arts in Society Groningen University
M
M
Research Centre Arts in Society Groningen University

Wat is de rol van de kunsten in de samenleving? Hoe verandert deze rol door invloed van nieuwe media ? Wat zegt onderzoek naar cognitieve processen ons over de esthetische ervaring, en kan, andersom, kunst ons iets leren over hoe onze hersenen werken? Wat voor waarden worden er in kunst uitgedrukt, en hoe worden die waarden vertaald in kunstpolitiek, kunstbeleid en kunst onderwijs? Dit zijn het soort vragen waar het Expertisecentrum Arts in Society zich mee bezig houdt.

Globalisering, digitalisering en de democratisering van de kunsten hebben de relatie tussen kunst en samenleving de afgelopen decennia grondig veranderd. Door de groeiende invloed van de culturele en creatieve industrie staat de autonomie die de kunst sinds het einde van de 19e eeuw claimt ter discussie. Waarden die sinds de moderniteit door kunstenaars geclaimd werden – zoals innovatie, authenticiteit en flexibiliteit – worden tegenwoordig ook massaal door actoren in het economische en politieke domein omarmt, maar hierdoor rijst tegelijk de vraag in hoeverre deze waarden passen binnen een duurzame samenleving. De positie van de kunst in de samenleving moet dan ook opnieuw worden geconceptualiseerd, gedefinieerd en gelegitimeerd.

Deze ontwikkelingen vormen een uitdaging voor het academisch onderzoek naar de kunsten, dat eveneens lange tijd uitging van de moderne autonomiegedachte. Om deze reden heeft de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen in 2011 het Expertisecentrum Arts in Society opgericht. Het Expertisecentrum Arts in Society buigt zich over actuele vraagstukken die niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor actoren in het artistieke veld, voor beleidsmakers, voor het onderwijs en voor het bredere publiek relevant zijn.

www.rug.nl