Over—Platform BK
M
M
Platform BK

Vereniging Platform Beeldende Kunst onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en vertegenwoordigt kunstenaars, ontwerpers en andere culturele producenten. We zijn de schakel tussen de kunstsector, belangenverenigingen, politiek en media. We voeden het debat over het belang van kunst voor de samenleving met de vele stemmen uit de kunstsector – met de taal van de schrijver, de ontwerper en de kunstenaar. Wij willen de kunstsector mobiliseren om een vrijruimte – waarin los van gevestigde of economische belangen, geëxperimenteerd kan worden met nieuwe gedachten en ideeën – te benoemen, onderzoeken, op te rekken en uit te breiden, en het belang ervan voor de samenleving duidelijk te maken. In al onze projecten is ons doel om inzichtelijk te maken hoe ons huidige kunstlandschap verandert, wat de consequenties zijn van het cultuurbeleid en wat de gevolgen zijn voor zowel de kunstsector en de samenleving.

www.platformbk.nl/