Over—LemonMelon
M
M
LemonMelon

LemonMelon werd in 2010 door Marit Müntzberg opgericht als non-profit uitgeverij. Het voornaamste productiemiddel van LemonMelon is de RZ 370 Risograaf.

LemonMelon bestaat uit de letters e, l, m, n, en o’s, die samen twijfelend de woorden Lemon of Melon vormen. LemonMelon is een non-profit uitgeverij die zich bezig houdt met deze anagrammaticale twijfel. Zodoende probeert LemonMelon een taal te creëren die gelezen dient te worden in de eigen fundamentele ambivalentie, en die in contact gebracht wordt met andere – soms tegenstrijdige – wereldopvattingen. Elke publicatie van LemonMelon herpositioneert zichzelf temidden van deze anagrammaticale structuur en gaat zo voorbij aan de intenties van de eigenlijke opbouw.

www.lemonmelon.org