Over—Fucking Good Art
M
M
Fucking Good Art

Fucking Good Art (FGA) is de naam van een kunstenaarscollectief (bestaande uit Rob Hamelijnck & Nienke Terpsma) en een periodiek verschijnende publicatie over hedendaagse kunst, die zowel op papier als op internet verschijnt. De papieren editie varieert van een A3 pamflet tot uitgaven in boekformaat. Daarnaast verzorgt FGA webradio. Eerder vestigden de kunstenaars zich voor kortere of langere tijd ondermeer in München, Berlijn, Dresden, Kopenhagen, Riga, Basel, Zürich en São Paulo, waar ze vanuit de lokale context en in een steeds wisselend collectief van kunstenaars, filmmakers, architecten en curatoren edities van het periodiek Fucking Good Art maakten.

www.fuckinggoodart.nl