Over—CoCA
M
M
CoCA

C.o.C.A. (Collectors of Contemporary Art) is een stichting van vijf verzamelaars met als doel opkomende Nederlandse kunstenaars te ondersteunen. Waar overheidssubsidie blijft afnemen biedt de stchting jaarlijks aan een uitgekozen kunstenaar een beurs ten behoeve van de productie van een nieuw kunstwerk.

www.stichtingcoca.nl