Over—Centre for Art and Philosophy
M
M
Centre for Art and Philosophy

Het Centre for Art and Philosophy werd gesticht door Henk Oosterling en Awee Prins als het Nederlands Centrum voor Filosofie en Kunst (CFK) in 1992. Het onderzoek platform en haar internationale netwerk organiseren en participeren in symposia, seminaries en conferenties. Daarnaast ondersteunt het Centrum discursieve strategieën probleemanalyses op beleidsniveau. Doorheen de jaren heeft het CAP diverse onderzoeksvelden ontwikkeld waaronder Intermedialiteit, Dasein als design, Grootstedelijke reflecties, Filosofie en literatuur, Hedendaagse cultuurkritiek, Digitale esthetica, en recent ook, Speculatieve kunsttheorie.

www2.eur.nl/fw/cfk/