De Raad van Toezicht van Witte de With Center for Contemporary Art is tijdens zijn driemaandelijkse vergadering van 5 september 2017 unaniem overeengekomen om een wijziging aan te brengen in het deel van de naam van het instituut dat refereert aan de marineofficier Witte Corneliszoon de With (1599-1658).

Voorzitter van de Raad van Toezicht Kees Weeda: “In het licht van recente nationale en globale ontwikkelingen zijn we tot de conclusie gekomen dat de verwijzing naar Witte Corneliszoon de With in onze naam en de implicaties daarvan in conflict zijn met de waarden waar wij als instituut voor hedendaagse kunst en cultuur voor staan.”

“Naar aanleiding van het project Cinema Olanda: Platform dat deze zomer plaatsvond in Witte de With zijn wij recent begonnen de oorsprong van onze naam te onderzoeken. Het besluit van de Raad van Toezicht is een noodzakelijke en belangrijke stap in het onder ogen zien van een blinde vlek in onze geschiedenis als instituut en in ons zelfbewustzijn. We voorzien geen verdere besluiten met betrekking tot de details van de wijzigingen in onze naam tot begin 2018, wanneer de termijn van mijn opvolger start.“ aldus directeur/bestuurder Defne Ayas.